Menu

PICASSO. DEKONSTRUKCJA-REKONSTRUKCJA

ZOOM NA PICASSA.

DEKONSTRUKCJA-REKONSTRUKCJA. PICASSO I WIELCY MISTRZOWIE.

8-29 listopada 2023 r.

środy, godzina 20.00

4 wykłady online na platformie Zoom

czas trwania ok. 75-90 min.

wykłady prowadzi: KATARZYNA WESOŁOWSKA- EISL

Jesienny ZOOM na Picassa wiąże się z obchodzoną w tym roku 50 rocznicą śmierci tego artysty i związanymi z tym licznymi wystawami w tym wystawą w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Picasso to jeden z największych geniuszy sztuki XX wieku. Jego twórczość prowadzi nas przez różne nurty, style i tendencje tego stulecia, stale zmienia się i ewoluuje, pozostając jednak bardzo charakterystyczna, trudno pomylić prace Picassa z dziełami innych twórców.

Ale co inspirowało artystę, czy czerpał również z minionych epok, czy miał swoich mistrzów?

Czy twórczość jednego z najbardziej innowacyjnych artystów XX wieku zakorzeniona jest w historii sztuki? Picasso burząc zastane w sztuce konwencje, kładąc podwaliny pod najbardziej rewolucyjna sztukę współczesną nigdy nie zerwał z przeszłością:

„My, malarze, jesteśmy prawdziwymi spadkobiercami. Jesteśmy spadkobiercami

Rembrandta, Vélasqueza, Cézanne’a, Matisse’a. Malarz zawsze ma ojca i matkę, nie powstaje z niczego…”.

              

W cyklu naszych spotkań zagłębimy się nie tylko w twórczość Picassa, ale również w 5 minionych wieków malarstwa, przypatrując się tym mistrzom i ich dziełom, które szczególnie wpłynęły na hiszpańskiego artystę. Spojrzymy na dzieła dawnych mistrzów oczami Picassa co pozwoli nam odkryć je od nowa, spojrzeć na sztukę dawnych mistrzów z innej, nowej perspektywy.

Podtytuł naszego cyklu: Dekonstrukcja-rekonstrukcja można zobrazować innym cytatem z mistrza:

„Maluję niejako „wbrew” obrazom, które mają dla mnie znaczenie i mierzę się z tym, czego w nich moim zdaniem brakuje”.

Jeden z badaczy nazwał Picassa „kanibalem” dawnego malarstwa.

Prześledzimy jak artysta z jednej strony „karmi” się sztuką dawną a jednocześnie próbuje się uwolnić od zależności od swoich mistrzów dekonstruując ich dzieła i tworząc swoje własne ich interpretacje, rekonstruuje je w swoim własnym języku artystycznym, dodaje swój własny stylistyczny komentarz. Szczególnie widać to w licznych wariacjach na temat jednego obrazu, jak „Las Meninas” Velasqueza czy „Śniadaniu na trawie” Éduarda Maneta.

Ale relacja Picassa ze sztuką dawną dotyczy nie tylko poszczególnych obrazów. To przede wszystkim dialog malarza z malarzem, autentyczna, niemal emocjonalna identyfikacja z artystami, których podziwia i którzy tworzą jego artystyczny panteon.

8 listopada. Picasso – chronologia.

Dialog Picassa z dawnymi mistrzami trwał dziesięciolecia. Aby ułatwić nam tę podróż w czasie pierwsze spotkanie będzie przypomnieniem kolejnych etapów twórczości Picassa, po których w trzech kolejnych wykładach będziemy się poruszać w sposób nieuporządkowany chronologicznie. „Prześlizgniemy” się po najważniejszych faktach z życia i twórczości artysty również po to, aby uświadomić sobie jak rewolucyjna względem innych współczesnych mu nurtów była jego twórczość, mimo że zdecydowanie odrzucał abstrakcje i „nieusuwalnie” przywiązany był do świata zewnętrznego. Czy jednak po 50 latach od śmierci Picasso nadal jest uważany za jednego z największych twórców XX wieku? Porozmawiamy również o tym jak w ciągu 50 lat od śmierci artysty zmieniła się, zdaniem krytyków sztuki jego pozycja w artystycznym panteonie XX wieku.

Po tym wstępie kolejne spotkania skoncentrują się na związkach Picassa z następującymi szkołami artystycznymi:

15 listopada. Picasso i szkoła hiszpańska.

22 listopada. Picasso a tradycja francuska.

29 listopada. Picasso. Mistrzowie niemieccy i niderlandzcy.

 

  • Dzieje się ….

  • Kategorie

  • Archiwa