Menu

Kim jesteśmy

Fundacja Art Transfer założona przez Magdalenę Kąkolewską  jest organizacją pozarządową działającą od 2012 roku. Celem Fundacji jest podnoszenie świadomości i rozumienia sztuki przez odbiorców , popularyzowanie sztuki, wspieranie osób starszych w dostępie do życia społeczno-kulturalnego, podejmowanie i popularyzowanie działań zmierzających do budowy powiązań kultury i sztuki z biznesem. Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie wykładów, organizację warsztatów i spotkań dotyczących różnych zagadnień z zakresu sztuki, działań artystycznych i  percepcji dzieł, a  także poprzez współpracę z artystami i prezentowanie ich twórczości.

Hołdujemy idei „człowieka poszukującego” jako kluczowego celu twórczej edukacji. Wierzymy  w otwierającą umysły moc sztuki i jej wielki wpływ na poszerzanie horyzontów.

MAGDALENA KĄKOLEWSKA- FUNDATORKA

Uważam, że sztuka jest niezbędnym elementem życia, ponieważ kontakt z nią daje wolność i pozwala nam poznać bogactwo własnego wnętrza. Za swój cel przyjęłam upowszechnianie edukacji przez sztukę. Wierzę, że jest to droga, aby zmieniać świat, ponieważ umożliwia komunikację bez barier oraz ekspresję tego, co w nas najlepsze. Mam przekonanie, że sztuka to droga do innowacji i budowania dialogu pomiędzy różnymi środowiskami. Jestem historykiem sztuki, kuratorką wystaw, edukatorką, wykładowczynią, założycielką Fundacji Art Transfer. Chciałabym, aby poprzez spotkanie ze sztuką odbiorcy poznawali  wielowymiarowość i wartość siebie samych. 

Zapisz się do naszego newsletter

Wiadomości bezpośrednio na Twoją skrzynkę!