Menu

BAROKOWY ZOOM NA WIEDEŃ

Barokowy ZOOM na WIEDEŃ

26 lutego  2023 ( niedziela)  godz 20.00

opowiada KATARZYNA WESOŁOWSKA-EISL

Zapraszamy na kolejny spacer po Wiedniu. O ile spacerując w obrębie słynnego wiedeńskiego Ringu widzimy przede wszystkim budowane z wielkich rozmachem gmachy, pałace i kamienice w stylach historycznych, powstające od połowy XIX wieku po wyburzeniu murów obronnych Wiednia, to  po wkroczeniu do 1-szej dzielnicy, znajdującej się w obrębie dawnych fortyfikacji przenosimy się w inny świat, świat barokowych pałaców, kościołów, placów…

Granicznymi datami w rozwoju i rozbudowie Wiednia były dwa oblężenia armii imperium osmańskiego. Drugie oblężenie z 1683 roku, zakończone Odsieczą Wiedeńską przyniosło całkowite zniszczenie przedmieść miasta, gdzie stacjonowała armia turecka ale również w dużej mierze centrum, lezącego w obrębie dawnych murów.  

Po zwycięstwie było co świętować, Wiedeń zaczął rozkwitać. Stal się niekwestionowaną stolicą imperium Habsburgów, którym zależało aby prestiż miasta miał również wyraz w reprezentacyjnych i monumentalnych budowlach. Rozbudowano siedzibę cesarską – Hofburg. W ścisłym sąsiedztwie siedziby władców, wtłoczone w ciasną zabudowę dzisiejszej pierwszej dzielnicy zaczęły powstawać liczne reprezentacyjne pałace miejskie, budowane przez arystokrację, która chciała mieszkać jak najbliżej dworu. Zimy spędzano w Wiedniu a gorące i parne lato w powstających poza murami letnich rezydencjach otoczonych barokowymi założeniami parkowymi. To tutaj barok mógł w pełni rozwinąć skrzydła nie ograniczany przez niedostateczna ilość przestrzeni jak w ścisłym centrum miasta.

Kościół katolicki również święci swoje zwycięstwo nad niewiernymi. Oprócz licznych barokizacji istniejących już kościołów powstają wspaniale nowe budowle sakralne.

O ile w pierwszą fazę baroku w Wiedniu zaangażowani byli głównie artyści włoscy, po roku 1700, kiedy to powstają najważniejsze barokowe zabytki miasta prym wiedli architekci austriaccy: Johann Bernhard Fischer von Erlach, Lucas von Hildebrandt i Jacob Prandtauer.

Pretekstem do spaceru po barokowym Wiedniu jest wystawa poświęcona pierwszemu z architektów, Fischerowi von Erlach w nowo otwartej po renowacji Sali Reprezentacyjnej Biblioteki Narodowej, która powstała według planów architekta w latach 1723-26.

Zajrzymy tez do innych wnętrz barokowych, by oprócz architektury podziwiać wspaniale, reprezentacyjne klatki schodowe, sale balowe ozdobione iluzjonistycznymi freskami oraz obrazy, miedzy innymi wspaniałą kolekcje prac Petera Paula Rubensa w Pałacu Liechtenstein.

Będzie co podziwiać!

Zapraszamy w niedziele 26 Lutego o godz. 20:00